Phương pháp Giáo dục

Với việc tạo ra môi trường giáo dục theo tinh thần Montessori và đội ngũ được đào tạo tốt về chuyên môn và kỹ năng, Hệ thống mầm non Việt Úc Montessori sẽ là môi trường tạo nền móng cho các con phát triển tốt nhất

Phương pháp giáo dục Truyền thống

Phương pháp giáo dục Truyền thống

Hệ thống mầm non Việt Úc kết hợp hài hòa giữa Chương trình Giáo dục Mầm non của Bộ GD&ĐT với những cách tiếp cận giáo dục hiện đại.

Phương pháp giáo dục STEAM

Phương pháp giáo dục STEAM

STEAM là phương pháp học tập chủ yếu dựa trên thực hành và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, do đó, trẻ được tiếp cận phương pháp giáo dục này có những ưu thế nổi bật như: kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ và toán học, khả năng sáng tạo, tư duy logic, hiệu suất học tập và làm việc vượt trội và có cơ hội phát triển các kỹ năng mềm toàn diện hơn.

Phương pháp giáo dục Montessori

Phương pháp giáo dục Montessori

Phương pháp Montessori giúp trẻ phát triển tốt về thể chất và trí tuệ

Đăng kí học thử