Giáo viên

Dương Thu Hương

Dương Thu Hương

Phó Bí thư Đoàn thanh niên, Giáo viên Mẫu giáo nhỏ.

Nguyễn Thu Hiền

Nguyễn Thu Hiền

Quản lý cơ sở Văn Quán 1

Vũ Thị Hiền

Vũ Thị Hiền

Giáo Viên Mẫu Giáo Lớn

Hoàng Ly Ly

Hoàng Ly Ly

Bí Thư Đoàn, Giáo viên Mẫu Giáo Lớn

Nguyễn Thị Thanh

Ban Giám Hiệu, Tổ trưởng tổ chuyên môn.

Nguyễn Thị Thu

Thành viên Ban Điều Hành Hệ thống giáo dục Việt Úc.

Trương Thị Nhàn

Trương Thị Nhàn

Giáo Viên Mẫu Giáo Lớn.

Nguyễn Thanh Tuấn

Nguyễn Thanh Tuấn

Sáng lập Hệ thống Giáo dục Việt Úc, Trưởng Ban Điều Hành.

Đăng kí học thử