Ngoại ngữ

Các bài viết liên quan

Thể chất

Thể chất

 Mục tiêu giáo dục thể chất ở Hệ thống mầm non Việt Úc là tăng cường bảo vệ sức khỏe, hình thành thói quen vận động và định hình tính cách giúp trẻ phòng ngừa bệnh tật, nâng cao sức khỏe, làm đẹp hình thái, phát triển toàn diện các tố chất vận động một cách ưu thế nhất. Từ đó hình thành và giáo dục được những phẩm chất đạo đức nhân cách của con người một cách tự nhiên như: Ý chí, lòng dũng cảm, lòng quyết tâm, sự tự tin, tính kiên trì và nhẫn nại, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể ý thức đồng đội…  Bảo vệ sức khỏe Giáo viên đạt tiêu chuẩn Định hình tính cách Tạo thói quen vận động
Tư duy

Tư duy

Phát triển tư duy cho trẻ mầm non là việc quan trọng hàng đầu trong giáo dục nhăm Phát triển tư duy cho trẻ qua kỹ năng nhận thức, Phát triển kỹ năng nhận biết, Phát triển kỹ năng phân tích, Phát triển kỹ năng ứng dụng, Phát triển kỹ năng đánh giá, Phát triển kỹ năng tổng hợp. Để phát triển kỹ năng tư duy nhà trường chú trọng và đẩy mạnh các hoạt động, chương trình học tiên tiến ở cả chính khóa và ngoại khóa như: Phương pháp giáo dục Montessori, STEAM, Toán bàn tính thông minh, cờ vua, du lịch trải nghiệm... Chương trình Quốc tế Các môn năng khiếu đa dạng Giáo viên đạt chuẩn Môi trường thân thiện
Trải nghiệm

Trải nghiệm

Nằm trong các hoạt động giúp trẻ phát triển Đa trí thông minh - các kỹ năng, thể lực và sự hiểu biết thế giới xung quanh, Hệ thống giáo dục Việt Úc tổ chức thường xuyên các hoạt động Trải nghiệm, dã ngoại phong phú giúp trẻ có môi trường phát triển toàn diện: CLB Tiếng anh cuối tuần Sự kiện lớn hàng Tháng Tour dã ngoại hàng Quý Trại hè Quốc tế

Đăng kí học thử